Известување за исплата на дивиденда

Почитувани,

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје ги известува своите акционери дека на ден 24.06.2016 година ќе врши исплата на дивиденда за 2015 година. Исплатата на дивиденда за 2015 година ќе се изврши согласно акционерската книга од 30.03.2016 година.

Со почит, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје