Објава за исплата на дивиденда

30.6.2015

Почитувани, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје ги известува своите акционери дека на ден 01.07.2015 година ќе врши исплата на дивиденда за 2014 година. Исплатата на дивиденда за 2014 година ќе се изврши согласно акционерската книга од 30.03.2015 година.

Со почит, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје