Llogari personale

Shoqata e Pensioneve Sava sh.a. Shkup në Raportin vjetor për kursimet e pensioneve Ju paraqet informacion për emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Fjalëkalimi i cili është i shënuar në raportin Tuaj vjetor është i për një përdorim dhe gjatë lajmërimit tuaj të parë në llogarinë tuaj pensionale, do t’ju kërkohet ta ndryshoni. Fjalëkalimi i ri do të jetë i njohur vetëm për Ju dhe duhet ta ruani dhe mbroni në mënyrë të përshtatshme.

LIogari personale