FAQ

  Pyetjet më të shpeshta për fondin pensional të detyrueshëm Pyetjet më të shpeshta për fondin...

Si të bëhem anëtar i Fondit Pensional Sava?

  Vizitoni ndonjë prej vendeve tona të shitjes në ekspoziturat e Kompanisë së sigurimeve SAVA SHA Shkup, ose...

Po nëse nuk zgjedh një fond pensional?

  Po nëse nuk zgjedh një fond pensional? Ju si person i siguruar keni të drejtën e...