Финансиски извештаи 2020

Финансиски извештаи

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.03.2020

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.03.2020

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.03.2020

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.06.2020

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.06.2020

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.06.2020

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.09.2020

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.09.2020

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.09.2020

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.12.2020

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.12.2020

Неревидиран финансиски извештај за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.12.2020

 

 

Годишен извештај

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиско друштво а.д Скопје за 2020 година 

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензиски фонд за 2020 година

Годишен ревидиран финансиски извештај за Сава пензија плус за 2020 година 

Годишен извештај за 2020 година

 

Извештаи од акционерски собранија

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Февруари 2020 година

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Април 2020 година

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Мај 2020 година

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Јуни 2020 година

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Август 2020 година

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец Октомври 2020 година