24.12.2018

Известување за исплата на дивиденда

Сава пензиско друштво а.д. Скопје го известува акционерот дека на 24.12.2018 година ќе се изврши исплатата на дивиденда за 2017 година.

Датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2017 година е 06.11.2018 година.

Со почит,

Сава пензиско друштво а.д. Скопје