18.06.2019

Известување за исплата на дивиденда

Сава пензиско друштво а.д. Скопје го известува акционерот дека на 19.06.2019 година ќе се изврши исплатата на дивиденда за 2018 година.

Датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2018 година е 29.03.2019 година.

Со почит,

Сава пензиско друштво а.д. Скопје