12.03.2020

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА НАШИТЕ ЧЛЕНОВИ ПОВРЗАНО СО ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА КОРОНА ВИРУС (COVID-19)

Сава пензиско друштво а.д. Скопје внимателно ги следи сите активности и препораки за заштита и спречување на ширење на корона вирусот од страна на Владата на Република Северна Македонија, препораките на Сава Осигурителна Групација и одлуките на Кризниот штаб на Друштвото.

Здравјето на нашите членови, нашите вработени и нашите блиски го ставаме на прво место. Од таа причина:

  • Ве информираме дека Друштвото има обезбедено средства за дезинфекција во своите простории и Ве замолуваме да ги користите при секоја Ваша посета,
  • Препорачуваме во следните 14 дена да ги ограничите посетите на нашите деловни простории и продажни места кај деловните соработници,
  • Ве замолуваме во следниот период максимално да ги користите нашите дигитални канали за комуникација:

Контакт телефон: 02/15-500

Веб страна: www.sava-penzisko.mk со активен Веб чат

Електронска пошта: kontakt@sava-penzisko.mk

Портал Лична сметка  https://sava-penziskodrustvo.mk, каде можете да ги добиете следните услуги:

  • проверка на пензиска заштеда и генерирање на детален извештај
  • ажурирање на лични податоци
  • промена на начин на достава на годишни извештаи
  • Редовното работно време на Друштвото е: понеделник-петок 08-16 часот

Веруваме дека со максимално придржување на препораките на надлежните институции во следниот период сите заедно ќе допринесеме за заштита на нашето здравје и здравјето на општеството во целина.

Со почит,

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229