25.12.2020

Сава пензиско друштво а.д. Скопје со поддршка за здравствените работници и спортистите

Создавање на долгорочни врски и трајни вредности со општеството во кое работиме е клуч за успех и подобра иднина. Корпоративната општествена одговорност претставува интегрален дел од начинот на кој работи и функционира Сава пензиско друштво а.д. Скопје.

Со цел да им помогне на здравствените институции и лекари, Сава пензиско друштво а.д. Скопје како општествено одговорна компанија изминатата година даде поддршка и донираше над 4.200.000,00 денари за опрема и директни донации на повеќе здравствени центри и клиники во Скопје, Куманово, Битола, Охрид, Струмица, Прилеп, Тетово и Вевчани. Дел од овие средства беа наменети и за поддршка на спортот и локалните спортски клубови, во насока на промоција на здравиот начин на живот и развој на спортот.

„Унапредувањето и подобрувањето на условите, како во здравството така и пошироко остануваат во фокусот на нашето работење. За нас како компанија грижата за заедницата во која работиме е еден од главните приоритети. Веруваме дека нашата определба за подобар и поквалитетен живот на луѓето е вистинска формула за заеднички успех.“, изјави членот на Управниот одбор, г. Петар Талески.  

Сава пензиско друштво а.д. Скопје е компанија која редовно секоја година вложува во реализација на проекти, спонзорства и донации, се со цел да го подобри квалитетот на живот на граѓаните.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk