08.07.2021

Известување за исплата на дивиденда

Сава пензиско друштво а.д. Скопје го известува акционерот дека на 12.07.2021 година ќе се изврши исплатата на дивиденда за 2020 година.

Датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2020 година е 30.03.2021 година.

Со почит,

Сава пензиско друштво а.д. Скопје