28.07.2022

Известување за исплата на дивиденда

Сава пензиско друштво а.д. Скопје го известува акционерот дека на 29.07.2022 година ќе се изврши исплатата на дивиденда за 2021 година.

Датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2021 година е 29.03.2022 година.

Со почит,