01.11.2022

KEY ACCOUNT MANAGER – УПРАВУВАЧ СО ПОРТФОЛИО НА КЛУЧНИ КЛИЕНТИ И ПРОДАЖНИ КАНАЛИ

Опис на работните задачи:

 • Водење на продажни тимови за пензиско осигурување,
 • Формирање на нови канали за продажба
 • Вршење работи на маркетинг на пензиските фондови и склучување на соодветни договори;
 • Контактирање со потенцијални членови и закажување на состаноци;
 • Грижа за членови на пензиските фондови;
 • Едукативни активности;
 • Склучување на договори за исплата на пензија и пензиски надоместоци;
 • Изработка на извештаи
 • Други активности по барање на претпоставените во делокруг на активности на маркетинг на пензиски фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје.

 Потребни квалификации:

 • Работно искуство од минимум 2 години во продажба
 • Искуство во водење на продажни тимови
 • Завршено најмалку средно образование;
 • Познавање на Excel, Word, Power Point;
 • Поседување возачка дозвола Б категорија;
 • Комуницикациски вештини;
 • Дополнително, ќе треба да стекне лиценца за агент за вршење на работи на маркетинг на Капитално Финансирано Пензиско Осигурување.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје нуди:

 • Исклучителна работна средина и висока работна култура;
 • Интересна и динамична работа;
 • континуиран професионален и личен развој со силна поддршка од друштвотo;
 • Работно време 40 часа неделно, секој работен ден од понеделник до петок од 08-16 часот;
 • Конкурентна, сигурна и редовна фиксна плата + варијабилен дел, со можност за одлична заработка;
 • Приватно здравствено осигурување;
 • Исплата на регрес за годишен одмор и Новогодишен надомест со поединечен износ од една просечна плата;

Дополнителни информации

За да аплицирате доставете ја Вашата лична биографија на следната адреса: komercija@sava-penzisko.mk најдоцна до 05.11.2022 година.

Друштвото ќе постапи со пристигнатите пријави во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk