01.8.2023

Известување за исплата на дивиденда

Сава пензиско друштво а.д. Скопје го известува акционерот дека на 03.08.2023 година ќе се изврши исплатата на дивиденда за 2022 година.

Датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2022 година е 29.03.2023 година.

Со почит,

Сава пензиско друштво а.д. Скопје