Финансиски извештаи 2009

Финансиски извештаи

-Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 31.03.2009

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.06.2009

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје заклучно со 30.09.2009

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Нов Пензиски фонд заклучно со 31.03.2009

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензиски фонд заклучно со 30.06.2009

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ пензиски фонд заклучно со 30.09.2009

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на НЛБ Пензија плус заклучно со 30.09.2009

 

 

Годишен извештај

-Годишни ревидирани финансиски извештаи на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје за 2009 година

Годишни ревидирани финансиски извештаи на НЛБ Пензиски фонд - отворен задолжителен пензиски фонд за 2009

Годишен ревидиран финансиски извештај на НЛБ Пензија плус- отворен доброволен пензиски фонд за 2009

Годишен извештај за 2009

 

Извештаи од акционерски собранија

-Извештај од акционерски собранија јануари

Извештај од акционерски собранија март

Извештај од акционерски собранија април

Извештај од акционерски собранија мај

Извештај од акционерски собранија јуни

Извештај од акционерски собранија септември

Извештај од акционерски собранија декември