Финансиски извештаи 2019

Финансиски извештаи

Неревидиран основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 31.03.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 31.03.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 31.03.2019

Неревидирани основни финансиски извештаи за работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје заклучно со 30.06.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензиски фонд заклучно со 30.06.2019

Неревидирани финансиски извештаи за работењето на Сава пензија плус заклучно со 30.06.2019

Годишен извештај

 Извештаи од акционерски собранија

 Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец август 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јули 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јуни 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец април 2019

Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец јануари 2019